Radām Latviju!

Iniciatīva "Radām Latviju" ir Latviešu biedrību asociācijas Apvienotajā Karalistē un biedrības "Jaunatnes līderu koalīcija" Latvijā 2022.gadā aizsākta iniciatīva. Iniciatīvas "Radām Latviju!" mērķis ir vienuviet dokumentēt dažādu Latvijas diasporas pasaulē pasākumu dalībnieku radošos darbus tematikā, kas saistās ar Latvisko dzīvesziņu, latviskumu mūsos un apkārt, neatkarīgi no tā, kurā pasaules malā mēs esam. Mēs ticam, ka mēs ikkatrs esam tie, kas Rada Latviju! Kopā!