"Can we go Latvia this summer - I miss Latvia - Can we?"*

2024.gada 26.maijā – 2.jūnijam Lielbritānijā pulcējās jaunieši no Latvijas un Latvijas valstspiederīgie jaunieši, kas dzīvo Lielbritānijā, lai nedēļas garumā āra dzīves nometnē “Radām dabā!” izjustu, izdzīvotu, izzinātu Latvijas dabu, kultūru un ikdienu un apgūtu praktiskas iemaņas āra dzīves pasākumu organizēšanā un dalībā.

Latviešu biedrību asociācija Apvienotajā Karalistē (LCAinUK) turpina attīstīt sadarbību ar organizācijām Latvijā. Pateicoties Sabiedrības integrācijas fonda finansiālam atbalstam un biedrības “Jaunatnes līderu koalīcija” pārstāvju atsaucībai, arī 2024. gadā tika īstenota sadarbība ar Latvijas Sporta Pedagoģijas akadēmiju, biedrību “Saldus jauniešu dome Es un Mēs” un Branku Jauniešu iniciatīvu centru TUVU.

Jauniešu āra dzīves nometne “Radām dabā!” tika organizēta ar mērķi saglabāt diasporas jauniešu Lielbritānijā saikni ar Latviju un stiprināt jauniešu nacionālo identitāti. Valoda, vēsture un tradīcijas ir trīs “vaļi”, uz kuriem balstās diasporas izglītošana ārpus Latvijas – šie “vaļi” arī caurvija nometnes norisi ar uzsvaru uz dabu un būšanu dabā. Dalība kopprojektos ar diasporas jauniešiem ir svarīga arī jauniešiem, kas dzīvo Latvijā – gan iespēja vairāk uzzināt par dzīves pieredzi ārpus Latvijas, gan veidot un attīstīt kopīgas pārrobežu sadarbības iniciatīvas/pasākumus personiskai pašizaugsmei nākotnē. Šis noteikti bija vienlaicīgi arī ļoti drosmīgs projekts – drosme piedalīties un doties sev nezināmajā bija īpašs izaicinājums jauniešiem.

Nometnes programma tika veidota ciešā sadarbībā ar jauniešiem un jauniešu vecākiem Lielbritānijā un Latvijā.

Āra dzīves diennakts nometnē “Radām dabā!” piedalījās 20 dalībnieki no Lielbritānijas un Latvijas vecumā no 12 līdz 15 gadiem. Nometnes darba valoda bija latviešu valoda. Nometnes laikā tās dalībnieki iepazina latviešu valodu, vēsturi un kultūru, dabu un kā būt dabā paradumus, gūstot iedvesmu pasākuma “Dabas pikniks”, uz kuru noslēgumā tika aicināts ikviens interesents, organizēšanai un norisei.

Projekta kopējais budžets ir 18,000.00 EUR, kas ietver dalībnieku un organizatoru ieguldījumu 4,000.00 EUR apmērā (apdrošināšana, ceļa izdevumi, sagatavošanās izmaksas, balvu fonds noslēguma pasākumam) un Latvijas valsts budžeta finansējumu 14,000.00 eur apmērā, ko nodrošina Sabiedrības integrācijas fonds no Kultūras ministrijas piešķirtajiem Latvijas valsts budžeta līdzekļiem.

Paldies visiem iesaistītajiem – jauniešiem, viņu ģimenēm, organizatoriem, brīvprātīgajiem un mūsu atbalstītājiem!

Aicinām ikvienu interesentu Latvijā un Latvijas diasporu Lielbritānijā uz sadarbību arvien jaunu iniciatīvu īstenošanā!

#Nometnes2024

Par publikācijas saturu atbild Latviešu biedrību asociācijas Apvienotajā Karalistē. Informācija sagatavota projekta “Radām dabā!” ietvaros, atspoguļo tikai un vienīgi projekta īstenotāja viedokli, un nav uzskatāma par Sabiedrības integrācijas fonda vai Kultūras ministrijas oficiālo viedokli.

* Pārsūtīta ziņa no dalībnieka mammas trešajā nometnes dienā. Publicēšana saskaņota.

©FOTO/VIDEO - Ieva Anna Gaile, Emīlija Moslobojeva, Ēvalds Kārkliņš, Inese Šubēvica

©Salikums - Inese Šubēvica


Kāpēc jauniešiem jāpiedalās nometnēs?


Ko es ieguvu no dalības šajā nometnē?

Nometnes stāsts Fotogrāfijās

[fotostāsts tuvojas...]

Salaam radio raidījumā "Diaspora runā" par nometni un sadarbību plašāk

[Radio raidījuma ieraksts tuvojas...]