Dabu un Latviju var izzināt dažādi... Arī šādi - caur Valodas animāciju

...caur sarunām par kopīgiem putniem un dzīvniekiem Latvijā un Lielbritānijā!

...izzinot dalībnieku vārdus un mēģinot atrast pretī vārda pirmajiem burtiem kaut ko no Floras&Faunas Latvijā!

...sacerot dzejoli!

...izvēloties teicienus par un ap Dabu!