INFO SESIJA

Lai vairāk uzzinātu par plānoto nometnes programmu, jau tradicionāli nometnes organizatori rīkoja Informatīvo sesiju online vidē, lai izstāstītu interesentiem par iecerēto un atbildēto uz neskaidrajiem jautājumiem. Ar katru gadu atsaucība tikai pieaug. Informatīvajā sesijā piedalījās 22 dalībnieki, pieteikumus saņēmām no 39 jauniešiem no Latvijas un Lielbritānijaas vecumā no 12-18 gadiem.


SAGATAVOŠANĀS TIKŠANĀS

Lai savstarpēji iepazītos, uzzinātu kādu noderīgu informāciju nometnes tematikā, atbildētu uz jauniešu un viņu vecāku jautājumiem, jo īpaši, kas saistīti ar loģistiku, ierasti "nometne" sākas pirms nometnes. Arī šogad tikāmies online tikšanās ar un bez vecākiem vēl pirms nometnes sākuma (februārī, aprīlī un maijā). Jaunieši pirms nometnes izmantoja aktīvi whatsapp grupu saziņai. Arī vecākiem - praktisku jautājumu risināšanai - tika izveidota atsevišķa whatsapp grupa. Kā atzīst jaunieši - "Kad atbraucam, viens otru jau mazliet pazīstam!". Kā saka vecāki "Mums tā saprotamāk un mierīgāk!"