Nometne notika Pīterboro, Lielbritānijā 2022. gada 24.-29. oktobrī. 

Radošās dienas nometnes “kad Radām...?!” programma tika veidota ciešā sadarbībā ar pašiem jauniešiem, balstoties uz viņu interesēm.

Pasākumu finansiāli atbalstīja Eiropas Latviešu biedrība no Kultūras ministrijas piešķirtajiem Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par publikācijas saturu atbild Latviešu biedrību asociācijas Apvienotajā Karalistē. Informācija sagatavota projekta “...kad Radām?!…” (vol.2) ietvaros, un tā atspoguļo tikai un vienīgi projekta īstenotāju viedokli, un nav uzskatāma par Eiropas Latviešu biedrības vai Kultūras ministrijas oficiālo viedokli.