#Nometnes2024

Par publikācijas saturu atbild Latviešu biedrību asociācijas Apvienotajā Karalistē. Informācija sagatavota projekta “Radām dabā!” ietvaros, atspoguļo tikai un vienīgi projekta īstenotāja viedokli, un nav uzskatāma par Sabiedrības integrācijas fonda vai Kultūras ministrijas oficiālo viedokli.