2023.gada 29.maija līdz 3.jūnijam Lielbritānijā pulcēsjās 20 jaunieši vecumā no 11-16 gadiem no Latvijas un Latvijas valstspiederīgie jaunieši, kas dzīvo Lielbritānijā, lai nedēļas garumā nometnē “Radām kopā!” izjustu, izdzīvotu, izzinātu veselīga dzīvesveida nozīmi, Latvijas sporta vēsturi, latviešu kultūru un ikdienu.

Latviešu biedrību asociācija Apvienotajā Karalistē (LCAinUK), turpinot attīstīt sadarbību ar organizācijām Latvijā un pateicoties Sabiedrības integrācijas fonda finansiālam atbalstam, biedrības “Jaunatnes līderu koalīcija” pārstāvju atsaucībai un sadarbības partnera - Latvijas Sporta pedagoģijas akadēmijas - iesaistei, 2023.gadā īstenoja veselīga dzīves veida nometni jauniešiem “Radām kopā!”.

Jauniešu nometnes “Radām kopā!” mērķis bija saglabāt diasporas jauniešu Lielbritānijā saikni ar Latviju un stiprināt jauniešu nacionālo identitāti. Valoda, vēsture un tradīcijas ir trīs “vaļi”, uz kuriem balstās diasporas izglītošana ārpus Latvijas – šie “vaļi” arī caurvīs nometnes norisi ar uzsvaru uz veselīgu dzīvesveidu un sporta nozīmi ikdienā. Dalība kopprojektos ar diasporas jauniešiem ir svarīga arī jauniešiem, kas dzīvo Latvijā – gan iespēja vairāk uzzināt par dzīves pieredzi ārpus Latvijas, gan veidot un attīstīt kopīgas pārrobežu sadarbības iniciatīvas/pasākumus personiskai pašizaugsmei nākotnē. Šis noteikti vienlaicīgi bija arī ļoti drosmīgs projekts – drosme piedalīties un doties sev nezināmajā bija īpašs izaicinājums jauniešiem.

Nometnes programma tika veidota ciešā sadarbībā ar jauniešiem un jauniešu vecākiem Lielbritānijā - iepriekšējo LCAinUK nometņu dalībniekiem.Un noslēgumā tika īstenots kāds senāks sapnis - Kopienu sporta spēles, kur kopā ar jauniešiem pavadīt laiku sportiskās aktivitātēs tika aicināti jauniešu ģimenes locekļi un draugi.

Nometnes darba valoda bija latviešu valoda. Nometnes laikā tās dalībnieki iepazina latviešu valodu, sporta vēsturi un kultūru, veselīga dzīvesveida paradumus. Protams, nometnes laikā daudz bija dzirdama angļu valoda - kāds nevar brīvi iztiekties latviešu valodā, kādam interesē viens vai cits vārds angļu valodā - bet kopumā, vienam otru atbalstot, jau nometnes noslēgumā, ikviens bija drosmīgs dalīties piedzīvotajā latviešu valodā. Un tā ir mūsu pārliecība - caur praktisku darbošanos un atbalstošu vidi tiek veidota vide latviešu valodas apguvei.

Lai uzzinātu vairāk par iecerēto nometnes programmu, pieteikšanās kārtību un dalības noteikumiem, 9.janvārī  aicinājām interesentus uz tikšanos tiešsaistē, pastāstot par nometnes koceptu, atbildot uz interesentu jautājumiem un noslēgumā oficiāli izsludinot pieteikšanos nometnei. Šogad bija rekordliels pieteikumu skaits. Noteikti šo praksi turpināsim arī citos projektos.

Tāpat arī turpināsim iesākto praksi, apstiprinātajiem nometnes dalībniekiem un viņu vecākiem organizēt sagatavošanās tikšanās tiešsaistē, kas dod iespēju, gan iepazīsties vienam ar otru, gan atbilstošāk sagatavoties gaidāmajai nometnei. Tikšanās jauniešiem kopā ar vecākiem (16.februārī un 22.maijā) tiek organizētas vairāk pašiem vecākiem - arī daudziem no viņiem šī ir pirmā pieredze. Lielbritānijā šāda formāta nometnes nav ierasta lieta. Un, protams, lai atbalstītu, uzmundrinātu vienam otru, uzzinātu ko vairāk vienam par otru  - arī šādas tikšanās tikai jauniešiem (24.aprīlī) ir ļoti iederīgas šāda veida pasākumos.Projekta kopējais budžets bija 17,000.00 EUR, kas ietver dalībnieku un organizatoru ieguldījumu 3,000.00 EUR apmērā (apdrošināšana, ceļa izdevumi, sagatavošanās izmaksas, balvu fonds noslēguma pasākumam) un Latvijas valsts budžeta finansējumu 14,000.00 eur apmērā, ko nodrošināja Sabiedrības integrācijas fonds no Kultūras ministrijas piešķirtajiem Latvijas valsts budžeta līdzekļiem.

Paldies Anglijas Daugavu vanagu fondam par silto uzņemšanu, Baibai un Mikam Vizbuļiem par loģistikas (ēdināšana un transports) nodrošināšanu un filmas "Sapņu komanda 1935" režisoram Aigaram Graubam, par iespēju iepazīt Latviju un sportu Latvijā arī caur kino.

Lai stipra veselība diasporas nometņu Lielbritānijā iniciatīvas autorēm Ivetai Sūnai (Lielbritānija) un Inesei Šubēvicai (Latvija)!  Lai mūsu jauniešiem arvien jaunas un jaunas nometnes!

Organizatori ir atvērti sadarbībai citu nometņu organizēšanā, tāpēc aicinām ikvienu interesentu Latvijā un Latvijas diasporu Lielbritānijā uz sadarbību arvien jaunu iniciatīvu īstenošanā!
#Nometnes2023

Svinīgs noslēgums

. ...bez kārumiem un diplomiem nekā... Dalībnieki saņēma dāvanā arī grāmatu par Latvijas sporta vēsturi un citas vērtīgas piemiņas dāvanas!

Svinīgā noslēguma Foto-Video stāsts


Pilns Noslēguma pasākuma ieraksts (44min)[Papildus] Par nometnēm un brīvprātību diasporā. Arī piepaugušajiem. Salaam Radio (05.06.2023., sākot ar 5:45)