Mēs radām Latviju! Kopā!

Nometnes "Radām Latviju!" ietvaros tika runāts un domāts, izzināts, izdzīvots, radīts...

Šaja galerijā atradīsiet:

1. Mājas darbus "Mana Latvija", ko dalībnieki veidoja starp savstarpējās iepazīšanās tikšanās reizēm tiešsaistē;

2. Dzimtas kokus, ko dalībnieki pārrunāja un veidoja ar vecākiem mājās, nometnē dalībnieku pašu veidotus Dzimtas kokus;

3. Dalībnieku veidotus Latviju zīmju attēlojumus, katram izvēloties savu zīmi ar kādu noteiktu domu;

4. Dalībnieku kopīgi veidotu atceres un svētku dienu kalendāru Latvijā un Lielbritānijā un Gadskārtu kalendāru.