Tādi bijām! Šeit mēs bijām!

Reiz Pīterboro... (pašu jauniešu radīts video)

Nometnes organizatori un vadītājiKo paši jaunieši saka par pieredzēto?

(jauniešu radīts video...)