2023.gada 29.maijā – 3.jūnijam Lielbritānijā pulcējās 20 jaunieši no Latvijas un Latvijas valstspiederīgie jaunieši, kas dzīvo Lielbritānijā, lai nedēļas garumā nometnē “Radām kopā!” izjustu, izdzīvotu, izzinātu veselīga dzīvesveida nozīmi, Latvijas sporta vēsturi, latviešu kultūru un ikdienu.

Nometne tika īstenota Latvijas valsts budžeta finansētās programmas "Atbalsts diasporas un Latvijas bērnu kopējām nometnēm", ko administrē Sabiedrības integrācijas fonds no Kultūras ministrijas piešķirtajiem līdzekļiem.

Par publikācijas saturu atbild Latviešu biedrību asociācijas Apvienotajā Karalistē. Informācija sagatavota projekta “Radām kopā!” ietvaros, tā atspoguļo tikai un vienīgi projekta īstenotāja viedokli, un nav uzskatāma par Sabiedrības integrācijas fonda vai Kultūras ministrijas oficiālo viedokli.

#Nometnes2023


Paldies par @Foto/Video: Antra Gulbe, Ēvalds Kārkliņš, Inese Šubēvica, Irēna Dravniece un pasākuma dalībniekiem